Configuration Fortigate VPN Client to Site

 

การทำงานในยุคปัจจุบัน เราต้องรู้จัก Work Form Home หรือทำงานจากที่บ้าน ซึ่งทำอย่างไร การทำงานจากที่บ้านจะมีความปลอดภัยของข้อมูลจากภายนอกกับองค์กรของเราได้อย่างมันใจที่สุด เพราะข้อมูลเหล่านี้สำคัญมากเพียงใด

 

 

ดังนั้น FortiGate NGFW มีฟีเจอร์และความสามารถรองรับการเชื่อมต่อ SSL & IPsec VPN จากระยะไกลได้, ยังสามารถใช้งาน และปกป้องอุปกรณ์ปลายทางโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 

 

FortiAuthenticator สำหรับการพิสูจน์ตัวตนแบบ Multi-factor Authentication ซึ่งจะทำให้การเข้ามาใช้งานได้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น และฟีเจอร์อื่นๆ มาผสานการทำงานร่วมกัน เพื่อให้พนักงาน สามารถเข้าถึงทรัพยากรขององค์กรจากภายนอกออฟฟิสได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งความมั่นคงปลอดภัย โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะขาดความต่อเนื่องในการทำงาน แม้จะไม่ได้อยู่ที่ออฟฟิสก็ตาม

 

 

 


 

Task :

 

 • Kick-off meeting for design and implementation
 • Hardware installation to RACK cabinet
 • Hardware initialization
 • Software version upgrading
 • Configure the System management setting
 • Network communication setting
 • Configure Network interfaces
 • Configure Network routing (with the Static route)
 • Security policies setting
 • Configure Firewall policies
 • Configure NAT policies
 • The Network objects and Service objects creation
 • Configure UTM policies
 • Test and verify / Cutoff system and go live

 


 

 

สอบถามราคาค่าติดตั้ง หรือ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามช่องทางนี้