บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด ให้บริการเช่าห้องอบรม สัมมนา การประชุม บรรยาย เวิร์คช็อป พร้อม PCs, Laptop Computers, Desktop Computers, Monitors ที่ประสิทธิภาพสูง และทันสมัย พร้อมอุปกรณ์อํานวยความสะดวกอย่างครบครัน รองรับทุกวัตถุประสงค์การอบรม อาทิเช่น อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป ออกแบบ กราฟฟิกดีไซน์ มัลติมีเดีย และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์พื้นฐาน เช่น Windows และ Microsoft Office เป็นต้น

    บริการให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ PCs, Desktops & All-in-Ones, Monitors, Laptops และ Workstations รวมถึง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บริการให้เช่าแบบ รายวัน รายเดือน และ รายปี เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ประสิทธิภาพสูงและทันสมัย รองรับทุกวัตถุประสงค์การใชงานอาทิ เช่น ใช้งานออฟฟิตทั่วไป งานเขียนแบบ ออกแบบ กราฟฟิกดีไซน์ มัลติมีเดีย เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ อีกมากมาย