ในยุคปัจจุบันนี้ ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยี ต่างๆ เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิต การเพิ่มความสะดวกสบายให้ชีวิต การทำงานให้ดีขึ้น แต่ก็ยังมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นอีกด้วย Internet of Things (IoT) จึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น

 

ดังนั้นเราจะมาอธิบายว่ามันคืออะไร IoT คือการที่เรานำอุปกรณ์ต่างๆ หรือสิ่งต่างๆ ให้ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทำให้เราสามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า การตั้งเวลาการทำงาน ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน และสามารถควมคุมทุกสิ่งอย่างผ่านมือถือเครืองเดียว เช่น แอร์บ้าน รถยนต์ เครื่องมือสื่อสารต่างๆ เครื่องมือทางการเกษตร ระบบไฟฟ้าในอาคาร ระบบไฟฟ้าบ้านเรือน เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ ก็สามารถควมคุมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้

 


 

ดังนั้นเทคโนโลยี IoT จึงมีความจำเป็นต้องทำงานร่วมกับอุปกรณ์ประเภท RFID และ Sensors ซึ่งเปรียบเสมือนการเติมสมองให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ขาดไม่คือการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อให้อุปกรณ์สามารถรับส่งข้อมูลถึงกันได้ เทคโนโลยี IoT มีประโยชน์ในหลายด้าน แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยง เพราะหากระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่ดีพอ ก็อาจทำให้มีผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาขโมยข้อมูลหรือละเมิดความเป็นส่วน ตัวของเราได้ ดังนั้นการพัฒนา IoT จึงจำเป็นต้องพัฒนามาตรการ และระบบรักษาความปลอดภัยไอทีควบคู่กันไปด้วย

 


 

 

Solution การทำงานทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ทางบริษัทฯ มีทีมผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ และออกแบบ พร้อมติดตั้งได้ทั้งระบบ สนใจติดต่อเพิ่มเติมได้ตามช่องทางนี้