ในยุคปัจจุบันนี้ เราคงปฎิเสธไม่ได้ว่า...เรื่องความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับต้นๆ ในองค์กร และสิ่งที่จำเป็นต้องมีคือ Firewall ซึ่งสิ่งนี้ที่จะช่วยยกระดับให้องค์กรของเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งต้องอัพเกรด Hardware Firewall ให้ปลอดภัยตามไปอีกด้วย

5 เหตุผลที่จำเป็นจะต้องมี Firewall ในองค์กร มีอะไรบ้าง

  1. มีระบบการป้องกัน จากการโจมตีจากภายนอกอีกหนึ่งชั้น เพื่อป้องกันจากภายนอกได้อีกทาง ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีจาก (Antivirus,Haker) ผ่านระบบเครือข่าย การโจมตีที่เจาะเข้าระบบหรือล้วงข้อมูลในองค์กร หรือแม้กระทั่งเครือง Client ต่างๆ ที่อยู่ภายในองค์กรได้
  2. สามารถกำหนดนโยบายการเข้าถึง Website ต่างๆ หรือสิทธิ์ แต่ละบุคลหรือแผนก ในองค์กรได้ ตามที่ต้องการได้ (Web Filtering) เช่น บางแผนกหรือบางคน ไม่จำเป็นต้องเข้า Web ที่ไม่ปลอดภัยได้อย่างละเอียด ตามกลุ่มการทำงานของเว็บไซต์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
  3. มีระบบการจัดการและป้องกัน Application Signature ในองค์กรที่สามารถควบคุมการใช้งานได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยยิ่งขึ้น (Application Control) เช่นการ Block หรือ อนุญาติ Application ที่ไม่จำเป็นต้องใช้งาน เช่น การเข้าถึงการใช้งานประเภท P2P การโหลด BitTorrent หรือข้อมูลบางอย่างที่ทำให้ระบบอินเตอร์เน็ตช้าลง หรือมีความเสี่ยงการโดนโจมตีโดยไม่จำเป็น หรือ Block การใช้งาน Social Media ต่างๆ ที่ไม่จำเป็นอีกด้วย
  4. มีระบบให้รองรับการใช้งาน VPN ได้อย่างปลอดภัย (VPN Client) ซึ่งจะทำให้เรามั่นใจ ที่จะใช้งานข้อมูลที่อยู่ในองค์กรจากภายนอกได้อย่างปลอดภัย ไร้กังวลยิ่งขึ้น โดยผ่านการกำหนดนโยบายต่างๆ ให้รัดกุม และมีระบบการป้องกันที่ดีจากอุปกรณ์ Firewall อีกด้วย
  5. มีฟีเจอร์ในการสรุปการใช้งานของแต่ละอุปกรณ์ในองค์กร (Log Report) เนื่องจากมีปริมาณการใช้งานในแต่ละวัน มีจำนวนเยอะ Firewall สามารถสรุปสถิติต่าง ๆ ของอุปกรณ์ที่ใช้งานในองค์กร สามารถดูการใช้งานโดยละเอียดของเครื่องต่างๆ ดูปริมาณการใช้ข้อมูล การเข้าถึงเวบไซต์ต่างๆ แม้กระทั่ง ดูการละเมิดของอุปกรณ์ที่ กำหนดให้ได้อย่างชัดเจน

 


 

แบรนด์ชั้นนำระดับโลกในด้านความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์

 

 


 

 

สอบถามราคาค่าติดตั้ง หรือ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามช่องทางนี้