เป็นเทคโนโลยีที่ประยุกต์นำการทำ Virtualization มาใช้กับ Desktop เพื่อเสริมความสามารถในการบริหารจัดการ เนื่องจาก VDI จะมีกำรจัดเก็บ Image ของ Desktop ทั้งหมดเอาไว้บน Virtualization ใน Data Center ดังนั้นการบริหารจัดการทั้งหมดจึงเป็นแบบ ศูนย์กลาง การบริหารจัดการและอัพเกรด Application และลิขสิทธิ์ต่างๆ ก็สามารถทำได้จากศูนย์กลาง ซึ่งโซลูชั่นการทำงานระยะไกลที่มีประสิทธิภาพช่วยให้เข้าถึง Virtual desktops และ Applications ได้อย่างปลอดภัย มีการจัดการที่ดี

 


 

สรุปแล้ว VDI คือการนำเทคโนโลยี Virtualization เข้ามาช่วยปรับปรุงระบบ PC ของผู้ใช้งาน โดยแทนที่เราจะต้องซื้อ Hardware ที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้งานเป็น PC แต่ละเครื่องสำหรับผู้ใช้งานแต่ละคน ซึ่งจะทำให้จัดการททัพยากร ยากพอสมคาร โดยที่ผู้ใช้งานแต่ละคนต่างก็ไม่ได้ใช้งานประสิทธิภาพของ Hardware ได้อย่างเต็มที่ตลอดเวลา หรืออาจจะไม่ได้ใช้งานเลย ดังนั้น การทำระบบ VDI จะเป็นการนำเครืองที่เสปคสูงมาแบ่งให้คนที่ทำงานด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการนำ VMware vSphere, Citrix XenServer หรือ Microsoft Hyper-V เข้ามาใช้งาน เพื่อลดจำนวนของ Hardware ลง และเพิ่มความคุ้มค่าในการใช้งาน Hardware เหล่านั้นให้มากขึ้น โดยการยุบรวม Image ของ PC ในองค์กรทั้งหมดมาอยู่บน Virtualization Infrastructure ให้ใช้ Hardware ร่วมกันทั้ง CPU, RAM และ Hard Drives และให้ผู้ใช้งานทำการเข้าถึง Image เหล่านี้ผ่าน Remote Client Software แทน

 

 


 

ประโยชน์ของระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI)

  1. ลดความซ้ำซ้อนของ Hardware ประสิทธิภาพสูง
  2. เพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ
  3. เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ PC ทุกเครื่อง
  4. ควบคุมสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบเครือข่ายได้ง่ายยิ่งขึ้น
  5. ลดค่าใช้จ่ายของระบบในระยะยาว

 

 

 


 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ตามช่องทางนี้