Hyperconverged Infrastructure หรือ HCI ถ้าได้พูดถึง HCI ในแวดวงเทคโนโลยีที่ต้องรู้จัก และมีการใช้งานกันใน Data Center ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือ ขนาดใหญ่ ด้วยเทคโนลียีที่ใหม่นี้ ยังมีจุดเด่นเรื่องสะดวกสบาย ความง่ายดายในการใช้งาน และการดูแลรักษา ทำให้ผู้ดูแลระบบ IT ไม่ต้องกังวลเรื่องระบบในองค์กร มากนัก เนื่องจากมีความปลอดภัย และประสิทธิภาพค่อนข้างสูง

 


 

Hyper-Convergence คือ การนำประสิทธิภาพของเครื่อง Server หรือ Storage Disk ที่มีอยู่นำประโยชน์ของสิ่งเหล่านี้ มาทำทำหน้าที่เป็นทั้งเครื่อง Server และ Storage ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และสามารถรองรับการขยายในอาคตได้ (scalable) โดยใช้ software Defined เพื่อให้ Hardware ทุกๆ เครื่องเชื่อมหาด้วยกันหลายๆ เครื่องมารวมกัน ทำให้ระบบมองเป็น Solution เดียวกัน โดยไม่ต้องแยกซื้อเครื่อง Server และ SAN Storage ที่ราคาค่อนข้างสูง

 

ดังนั้นการลงทุนซื้อ Hardware ต่างๆ ให้สามารถมาทำงานร่วมกันนี้ได้ จึงจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เพื่อทำให้ธุรกิจเดินหน้าต่อ ลดความซับซ้อนของการซื้อ Server จำนวนหลายเครื่อง ให้นำระบบดังกล่าวมาทำงานร่วมกัน และมีระบบเครือข่ายหรือ Network ให้เชื่อมต่อระหว่าง Server เพื่อให้ระบบเหล่านี้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ หรือมีระบบ Storage สำหรับจัดเก็บข้อมูลธุรกิจโดยเฉพาะเพิ่มเข้ามา รวมถึงมีระบบบริหารจัดการเพื่อให้ผู้ดูแล ระบบ IT เข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาได้ง่าย เมื่อธุรกิจเริ่มเติบโต มีจำนววนพนักงานเพิ่มมากขึ้น มีระบบทางธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้งานมากขึ้น และมีอุปกรณ์ Hardware ต่างๆ มากขึ้น ความยากในการบริหารจัดการดูแลรักษาระบบโดยรวมก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และทำให้ระบบ ต่างๆ เริ่มมีปัญหา แก้ไขปัญหาได้ช้า และทำให้ธุรกิจเริ่มขาดความมั่นคง

 

HCI จึงเป็นเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของความซับซ้อนของระบบ IT เหล่านี้ ให้ธุรกิจสามารถลงทุนใช้งาน HCI เพียงระบบเดียว และไม่ต้องยุ่งยากกับการดูแลรักษาระบบ Server, Storage และ Network สำหรับรองรับ Business Application สำคัญของธุรกิจอีกต่อไป

 

 

HCI นั้น คือเทคโนโลยี Software-Defined Data Center ที่ใช้ Software ในการจัดการระบบให้ออกมาอย่างลงตัว การทำงานแบ่งทำหน้าที่ 4 ส่วน ได้แก่

 

Compute สร้างระบบ Server เสมือน (VM) และ Container เพื่อให้ Server จริง 1 เครื่อง ทำหน้าที่เป็น Server เสมือนได้หลายเครื่อง และรองรับการติดตั้ง Application ได้หลายชุดในระบบเดียวตามต้องการ

 

Storage สร้างระบบ Storage เสมือนบน Server จริงจำนวนหลายเครื่อง เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลบน Server แต่ละชุดภายในระบบแบบกระจายตัว ทำให้เมื่อ Server เครื่องใดมีปัญหา เครื่องที่เหลือก็จะยังมีข้อมูลสำหรับใช้งานทดแทน และทำงานต่อเนื่องได้ทันทีโดยไม่สะดุดติดขัด

 

Network สร้างระบบ Network เสมือน เชื่อมต่อ Server เสมือน, Container และ Storage เสมือนข้างต้นเข้าด้วยกัน

 

Management มีระบบบริหารจัดการจากศูนย์กลาง ตรวจสอบแก้ไขปัญหาในระบบ HCI ได้จากหน้าจอเดียว
 

 

ดังนั้นถ้าจะทำระบบ HCI แล้ว การเลือกเครื่อง Server จะต้องมีอย่างน้อยจำนวน 3 เครื่อง ที่ติดตั้ง Software HCI และทำให้ Server ทั้ง 3 เครื่องนั้นสามารถทำงานร่วมกันได้ และแต่ละเครื่องก็มีความสามารถทั้ง 4 ส่วน ข้างต้นนี้อย่างครบถ้วน ทำให้ในภาพรวมแล้ว Server ทั้ง 3 เครื่องนี้ทำงานรวมกันเป็นระบบเดียว และหากมีเครื่องใดเครื่องหนึ่งมีปัญหา เครื่องที่เหลือก็จะสามารถทำงานทดแทนได้ทันทีได้ด้วย

 

การติดตั้งระบบ HCI ภายใน Data Center ขององค์กร และเชื่อมต่อ HCI เข้ากับเครือข่ายภายใน Data Center แล้ว ธุรกิจจะสามารถใช้งาน HCI นั้นๆ ได้เสมือนกับเป็น Data Center ย่อมๆ ระบบหนึ่งทันที จากการสร้าง Server เสมือน (VM) ขึ้นมาใช้งานแทนการจัดซื้อ Server จริงได้เท่าที่ต้องการหรือเท่าที่ทรัพยากรของระบบจะรองรับ และติดตั้งใช้งาน Application ที่ต้องการลงไปบน VM เหล่านั้นได้ ทำให้ HCI เพียงระบบเดียว ก็อาจรองรับ Business Application, Database หรือระบบบริหารจัดการทางด้าน IT อื่นๆ ได้หลายระบบในตัว

 

เมื่อต้องการใช้งานในระยะยาว ถ้าธุรกิจต้องการเพิ่มขยายระบบ HCI ก็สามารถทำการจัดซื้อระบบ HCI มาเพิ่มและเชื่อมต่อเข้ามายังระบบเดิมที่ใช้งานได้ทันที ทำให้ระบบมีทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อรองรับ Business Application และระบบ IT ใหม่ๆ เพิ่มเติมได้ ในขณะที่การบริหารจัดการก็ยังคงเกิดขึ้นแบบรวมศูนย์ได้จากหน้าจอที่เคยใช้บริหารจัดการระบบเดิม

 

 

ด้วยเหตุนี้ แนวทางของระบบ HCI จึงถือว่าช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้กับธุรกิจจำนวนมากได้เป็นอย่างดี จากเดิมที่บางธุรกิจเคยต้องมี Server จำนวนหลายสิบเครื่อง และ Storage ขนาดใหญ่ ก็สามารถใช้งาน HCI จำนวนเพียงแค่ระบบเดียวเพื่อทดแทน Hardware จำนวนมากที่เคยใช้งานได้ทันที ทำให้ HCI นั้นถูกใช้งานทั้งในการออกแบบขึ้นระบบใหม่ และการอัปเกรดจาก Server หรือ Storage เดิมที่มีอายุการใช้งานยาวนานมาก่อน

 

ในเมื่อความสามารถในการทำระบบ มีประสิทธิภาพมาก จึงทำให้ธุรกิจ จำนวนมากเลือกใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เพื่อเพิ่มศักภาพดังกล่าว ดังนั้นเราจึงมีผู้เชี่ยวชาญ ให้คำแนะนำและปรึกษาสำหรับ องค์กรหรือธุรกิจที่สนใจ

 

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามช่องทางนี้