บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ให้บริการเช่าห้องอบรม สัมมนา การประชุม บรรยาย เวิร์คช็อป พร้อม PCs, Laptop Computers, Desktop Computers, Monitors ที่ประสิทธิภาพสูงและทันสมัย พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน รองรับทุกวัตถุประสงค์การอบรม อาทิเช่น อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป ออกแบบ กราฟฟิกดีไซน์ มัลติมีเดีย และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์พื้นฐาน เช่น Windows และ Microsoft Office เป็นต้น

สนใจติดต่อ 02-725-6400