1.Login / เข้าสู่ระบบ


หลังจากสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินผ่านช่องทางธนาคารของทางร้านค้าแล้ว
ให้ลูกค้าล็อกอินเข้าบัญชี > คลิก My Account2.My Order


คลิก My Orders > คลิก แจ้งชำระเงิน3.Upload Slip


เพิ่มข้อมูล Amount / Date / Silp Photo จากนั้น Save ข้อมูล