CorelDRAW Graphics Suite

฿28,500.00

CorelDRAW Graphics Suite โปรแกรมสำหรับการออกแบบกราฟิกที่ดีที่สุดสำหรับ Windows โหมดสมมาตรใหม่สุดล้ำสมัย สร้างผลงานใหม่ด้วยเครื่องมือ Block Shadow โหมดใหม่เผยแพร่ได้อย่างรวดเร็ว และตรงไปที่ WordPress คุณลักษณะที่รวมกันใหม่ : เครื่องมือ Impact, PhotoCocktail และอื่นๆ

  • **Licenses แบบซื้อขาด
  • สำหรับการใช้งานในระบบ Windows
  • CorelDRAW Graphics Suite Single User Business License (Windows)
 
In stock
SKU
LCCDGS2020ML

CorelDRAW Graphics Suite

Break down creative barriers with CorelDRAW® Graphics Suite.
Find all the professional vector illustration, layout, photo editing
and typography tools you need to create and complete
important design projects, from virtually any device.


Cutting-edge typography

Showcase type beautifully with new typographic technologies and enhancements to core type tools.

  • Fine-tune type responsively with support for variable fonts.
  • Format paragraphs effortlessly with new numbered lists and enhancements to bulleted lists.
  • Enjoy a seamless text workflow between web and desktop.

Impressive AI-powered image solutions

Watch in awe as machine-learned models expand your design capabilities and accelerate workflows.

  • Leverage AI to enlarge images without losing detail.
  • Eliminate noise from highly-compressed JPEG images
  • Apply new machine-learned effects to bitmaps and vectors.
  • Create masks faster and more accurately with the new Smart Selection tool.


Professional design tools at your fingertips

Vector illustration

Use CorelDRAW’s powerful vector illustration tools to turn basic lines and shapes into complex works of art. Create curves with many versatile shaping and drawing tools. Add creative effects to your vector artwork with effect tools like Contour, Envelope, Blend, Mesh Fill, and more.
Page layout

Find all the tools you need to create layouts for brochures, multi-page documents and more. Use the Placeholder Text tool to mock up a page and see how the text will look.

Typography

Arrange type beautifully with a complete set of typography tools. Add effects to text like block shadows and contours, fine-tune fonts responsively with variable font support, fit text to paths, and more.

Font management

Organize and manage your font library with the intuitive Corel Font Manager, and use your favorite fonts without installing them. Work faster with fonts using the network storage feature.

Styles and style sets

The Object Styles docker makes it a breeze to manage styles and style sets to apply consistent formatting across multiple objects, produce iterative versions, and format whole documents quickly and consistently.

Unparalleled object control

Control every element in your document with a handy Objects docker, that allows you to hide, rename, search for objects, and change their stacking order. Use the Object Properties docker to manage object formatting, fills, and more.

Workspace customization

Adapt your design space to match your workflow needs. Seamlessly import CorelDRAW and Corel PHOTO-PAINT workspaces that were created in previous versions, or use predefined workspaces to keep industry-specific tools organized and accessible.

More Information
Manufacturer CorelDRAW
Write Your Own Review
You're reviewing:CorelDRAW Graphics Suite